Cin Musallatı

Cin Musallatı

Güncelleme:

Cin musallatı; bunun ne demek olduğunu ancak bunu yaşamış kişiler bilirler, bu makalemle cin nasıl çıkarılır, cinlerden nasıl korunulur bunları anlatacağım. Ülkemizde biraz bu mesele gizli kalmış olabilir. Çünkü kendine cin musallat olmuş biri bu durumu kolay kolay açıklayamaz.

Kendisine cin musallat olmuş insanlar bu durumdan nasıl kurtulabilir? İçine cin girmiş bir kişi nasıl davranışlar sergiler? Cinlerden nasıl korunulur? Bu sorulara ek olarak daha pek çok farklı konuya bu makalemde yer vereceğim.

Her bir konuyu sizlere ayrıntısı ile açıklamak istiyorum. Bedensiz varlıklar yani cinler alemi pek çok insanın ilgi ile takip ettiği aslında çok önemli bir konudur. Cinler konusu hakkında sormak istediğiniz diğer tüm özel sorularınızı bana mail adresimden ulaşarak sorabilirsiniz.

Aynı zamanda bedensiz varlıklar konusu suistimale en açık konulardan biridir. Bedensiz varlıklar dediğimizde üç harflilerden ya da cinler aleminden söz ettiğimizi herhalde hemen tahmin edersiniz. Öncelikle şunu söylemek isterim cinler fiziksel dünya da yaşayan varlıklar değiller yani cinlerin yaşam ortamı insan algısının dışındadır.

Bizler duyu organlarımızla cinleri göremeyiz. Cinler astral boyutta yaşayan varlıklardır ve astral boyutun kendi içinde belli kademeleri vardır. İnsanlarla temas kuran Cin türleri genelde bu astral tabakanın en alt kısmında yani fizik dünyasına yakın olan yerde yaşayan türlerdir.

İşte tam bu noktada bazı cin türleri insanlarla temasa geçerek cin musallatı dediğimiz hadisenin meydana gelmesine neden olur.

Değerli kardeşlerim: 25 yıldır medyumluk hizmeti veren bir uzman olarak bana gelen sayısız cin çarpması ya da cin çıkarma vakaları ile karşılaştım. Cinler alemi ile ilgili her türlü soru ve yardım taleplerinize açığım. Bu konuda destek almak isteyen kardeşlerim bana iletişim sayfasından ulaşsınlar.

Cin Musallatı Nedir

Cin Musallatı

Akla şöyle bir sorular gelebilir. Eğer cinler fizik ötesi alemlerde yaşıyorlarsa bizimle yani insanlarla nasıl temasa geçiyorlar? Cinler insana nasıl musallat oluyor? Bu varlıklar insanlarla bilincimiz vasıtasıyla temas kurarlar. Önce bilincimizin sonra zihnimizi ve sonra hareketlerimizi kontrol altına alıyorlar. Bu şekilde cinler insanlara musallat olurlar.

Cinler nasıl musallat olurlar? Size bunu maddeler halinde yazayım.

  • İbadetlerinde samimi olmayan kişilerde cin vakalarına daha çok rastlanır.
  • Daha önce adak adamış ama adağını yerine getirmeyen kişilerde görülür.
  • Anne babasına karşı saygısız insanlara cin çarpması daha çok görülür.
  • Kumar, içki gibi kötü alışkanlıkları olan zayıf karakterli insanlarda görülür.
  • Bazende çok masum kişilerde cin musallatına rastlamak mümkündür.

Normal bir insan cinleri görüyorsa ortada iki tane şık vardır. Bunlardan birincisi kişi ya hastadır ya da ileri derecede yeteneklidir.  Bu yetenekli dediğimiz kişiler genellikle medyumlar ya da hocalar arasından çıkar. Zaten cin çıkarma hadiselerinde cinci veya cindar dediğimiz hocalardan yardım alırız.

Kendisine cin musallat olmuş kişi bu varlığın içinde bulunduğumuz fiziksel dünyaya ait olmadığını bilmelidir. Cinler kendi alanlarında son derece yetenekli varlıklardır. Hatta bazı cin türleri insanlara ekstra güç verebilirler. Cindar hoca diye tanımadığımız kişiler zaman zaman cinlerin yardımından faydalanırlar.

Aslında cinler çok saf varlıklardır, onlarla konuştuğunuzda bazen çocuk gibi cevaplar verirler. Bu nedenle cinlerin konuşmalarında bir tutarlılık göremezsiniz. Çoğu zaman saçmaladıklarına şahit olursunuz. Cinler alemi başlı başına çok iyi bilinmesi gereken konuların başında gelir.

Cin nasıl çıkarılır? Değerli kardeşlerim cin çıkarma yöntemlerini maddeler halinde yazmak istiyorum.

  • Cindar hocalara giderek
  • Uzman medyumlar aracılığı ile
  • Büyüden koruyucu özel yazılmış dualar ile
  • Medyumların uyguladıkları farklı cin çıkarma ayinleri ile

Cin musallatından korunmak için aşağıdaki yazdığım tılsımı sizinle paylaşmak istiyorum. Bu yazdığım tılsımı kendi bilgisayarınıza indirin ve bunu kağıda bastırın. Kağıda bastırdıktan sonra muska haline getirip cin musallatına uğrayan kişinin yatak odasında 21 gün saklayın.

Ayrıca hemen aşağıdaki sesli duayı hastaya yani kendine cin musallat olmuş kişiye dinletmek çok fayda sağlar. Bu duayı dinleyen kişi hemen huzura kavuşur. Ama bu geçici bir çözümdür çünkü musallat olan cin sadece kısa bir süre için o kişiden uzaklaşır ve sonra yeniden geri döner.

Değerli kardeşlerim: Cinler alemi sonuç itibari ile şakaya gelmez. Bu konuda cin çağırma seansları yapanlar, cin çağıranlar çok dikkatli olmak zorundalar. Asla bilinçsiz kişilerin cin çağırma seanslarına katılmamaları gerekir. Maalesef günümüzde bu hatayı yapan ve sonradan kendine cin musallat eden insanlara son zamanlarda çok rastlıyorum.

Cinler alemi hakkında bilgi edinmek için maalesef çok fazla doğru kaynağa ulaşmanız mümkün değil. Bu nedenle cinler konusu her zaman suistimal edilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Genelde bu alanda yeterince bilgili insan olmadığından halka çoğu zaman cinler hakkında yanlış bilgiler veriliyor.

Cinler insan bilinci aracılığıyla fiziksel varoluşta somut bir gerçeklik elde etmek isterler. Bu sebeple içine girdikleri insan aracılığı ile kendi kontrol mekanizmalarını başlatmış olurlar. Bu varlıkların yegane amacı varlıklarını fiziksel dünyada sürdürebilmektir. Bunun içinde insan bedenini dolaylı olarak kullanmayı tercih ederler.

Cinler en çok namaz kılmayan, içkisi kumarı olan zayıf karakterdeki kişileri kendilerine hedef seçerler. Abdestsiz gezen, gusül abdesti almayan kişilerin cin musallatı ile karşılaşma oranları daha yüksektir. Çok fazla gıybet yapan, küfür eden kişilere cinler daha fazla musallat olur. Elbette namaz kılan insanlara da cinler musallat olurlar ama kılmayanlara oranla bu rakam daha azdır.

Cin Nasıl Çıkarılır

Cin Nasıl Çıkarılır

Cin çıkarma olayı hakkında halkımız maalesef çok yanlış bilgilendiriliyor. Bu yüzden cin çıkarma seansları bazen dehşet verici bir hal alıyor. Burada halkımızın yaptığı en büyük hata cahil ve bilgisiz mahalle hocalarına giderek onlardan yardım almalarıdır.

Oysa cin çıkarmak için bu konunun uzmanına gitmek şarttır. Yanlış bir ritüel içine cin girmiş kişiyi daha zor bir duruma sürükler. Bu bilgisiz hocaların nasıl cin çıkardıklarını hepiniz televizyonlardan görüyorsunuz. Bu cahilce yöntemlerle cin çıkarmak mümkün değil.

Tam aksine bu durum cinlerin hoşuna gider çünkü birine musallat olan cin bu duruma sadece güler. Eğer hoca doğru yöntemler uygulamıyorsa yapılan cin çıkarma ayini asla sonuç vermez. Sadece üzerinde cin musallatı olan kişi bu durumdan daha fazla zarar görür ve herhangi bir sonuç alınamaz.

Değerli kardeşlerim: Gerek Bursa’da gerekse Ankara’da hatta İstanbul’da cin çıkarmak isteyen hastalar benimle temasa geçebilirler. Hatta bazen cin çıkarmak için hastanın gelmesine bile gerek yoktur. Uzaktan yazılacak bir koruma duası ile hasta kendisine musallat olan cinden rahatlıkla kurtulabilir.

Cinlerden Korunma

Cinlerden Korunma

Cinlerden korunmak için üstün niteliklere sahip medyumlardan destek alınması gerekir. Çoğu kişi büyük bir hata yaparak mahalle hocalarına giderecek cin çıkarmaya çalışıyor. Oysa bu yaptıkları yüzünden başları daha çok belaya giriyor. Cahil hocalar asla insan bedenine giren cinleri dışarıya çıkaramazlar.

Bu nedenle tekrar ediyorum cin çıkaran hocalar çoğu zaman cehaletleri yüzünden aslında içine cin girmiş kişiye daha çok zarar veriyor. En iyi cin çıkarma yöntemi kesinlikle uzman bir cinci hocaya gitmek veya konusunda deneyimli uzman bir medyumdan yardım almaktır.

Cinler genelde zayıf karakterli kişilere daha çabuk musallat olmalarıyla bilinirler. Aşk, şehvet gibi tutkuları yüksek olan kişilerde cin musallatının daha fazla görüldüğünü söylemek mümkündür. Cinler insan vücuduna girerek bir form kazanırlar. Bu formlarına sahip olabilmek için ilk çıktıkları nokta insan bilincidir. Ruhsal yönden zayıf bir kişiye cinlerin musallat olması elbette daha kolaydır.

Dini ritüellerini yerine getiren kişilerde görünmez bir zırh vardır. Bu nedenle inançları daha zayıf kişilerin cinler tarafından ele geçirilmesi elbette daha mümkündür. Yalnız şunu da hemen belirtmek isterim ki, her namaz kılan, her ibadet eden kişinin de üzerinde zırh olduğunu söylemek pek doğru olmaz.

Eğer ibadetlerini yerine getiren kişinin eylemleri ibadetleri ile örtüşmeyen derecede farklı ise elbette Yüce Allah bu kulundan zırhını geri çekecektir. Dolayısıyla bu insanın Allah katında özel bir koruması olmayacaktır. Sonuç olarak ibadetlerini yerine getiriyor olsa bile cin musallatına karşı savunmasız kalacaktır.

Yaratılan her varlık doğal olarak yaşamını  sürdürmek ister. Tıpkı insanlarda olduğu gibi cinlerde de soyunu sürdürme, hayatta kalma ve varlığını devam ettirme isteği vardır. Allah cinleri ve insanları yaratırken irade gücü vermiştir. Cinlerde irade sahibi varlıklar olarak doğal olarak varlıklarını korumak için çeşitli yöntemlere baş vururlar.

İnsanlar cinleri anlayamadıkları için ilk temaslarında korku ve panik hali yaşarlar. Özellikle rüyalarda bu varlıklar sık sık hayvan formlarına girerler. Aslında bunlar korkulması gereken varlıklar değillerdir. Sadece doğru adımlar atılarak cin musallatından kurtulmak mümkündür.

Cinlerden kurtulmak için ilk önce kişinin bu korkusunu yenmesi gerekir. Çünkü insana musallat olan cin aslında o insanın enerjisinden beslenir. Bu enerji devam ettiği sürece bu cinin insanın vücudunda çıkması mümkün değildir. Bu nedenle cin çıkaran hocalar öncelikle bu enerji akışını kesmek isterler. Bunun tek yolu cin musallatına maruz kalmış kişiyi bu konuda bilinçlendirmektir.

Kişinin korku duygusu bu yaratıkları besleyen en büyük enerjidir. Eğer kendine cin musallat olmuş kişi bu korkusunu kontrol altına alamazsa doğal olarak içindeki cinden kurtulması da mümkün olmaz. Bu dengenin çok iyi anlaşılması gerekir. Bu nedenle cin çıkaran hocanın deneyimi ve bilgi düzeyi son derece önemlidir.

Cinlerin İsimleri

Cinlerin İsimleri

Cinler aleminde 4 temel elemente göre cin türlerinden söz etmek mümkündür. Yani toprak grubu cinleri, hava grubu cinleri, ateş grubu cinleri ve su grubu cinleri. Cinler isimlendirilirken kendi ait oldukları element grubuna göre isim alırlar. Cinler kendi sahip oldukları elementin bilincini taşırlar.

Biz insanlar 4 elementten meydana geliriz bu nedenle 4 elementin de bilincine sahip varlıklarız. Cinler tek elementten meydana geldikleri için kendi başlarına bir bütünü oluşturamazlar. Ruh ve varlık dediğimiz fiziksel dünyada varlıklarını sürdürmek için bir insanın bilincine girerek fiziksel dünyada güç elde ederler.

Bu gücü elde etmek için kendilerine kobay kişiler seçerek bu insanların bilinci vasıtasıyla fiziksel dünyada hüküm sürerler. İçine cin girmiş birisi artık kendisini ele geçiren cin tarafından kontrol edilir. Bu cin bu insanın içinden çıkarılmadığı sürece söz konusu cinlerden korunma gerçekleşemez.

Değerli müslüman kardeşlerim; cinler ile ilgili tüm merak ettiğiniz soruları aşağıdaki mail adresinden bana hiç çekinmeden sorabilirsiniz. Allah’ın izniyle her türlü sorununuzu çözüme kavuştururuz.


medyumdestek@gmail.com


Bir cevap yazın